Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > MoNoKov  

MoNoKov  


Projekt "Hajaasustusega piirkondade MoNo koostöövõrgustiku loomine ehk MoNoKov"
01.09.2015 - 31.12.2016 viib MTÜ NTM ellu KÜSK koostöövõrgustike taotlusvooru raames rahastatud projekti "Hajaasustusega piirkondade MoNo koostöövõrgustiku loomine ehk MoNoKov". 
Projekti sisuks on koostöövõrgustiku loomine ja MTÜ Noored Toredate Mõtetega (MTÜ NTM) eestvedamisel mobiilse noorsootöö (MoNo) arengu toetamine Eesti erinevates (eelkõige hajaasustusega) piirkondades. Toimub koostööpartnerite poolt pakutava ja planeeritava MoNo-teenuse kaardistamine ja tüüpilisemate tegevuste kirjeldamine, uute meetodite rakendamine, oma piirkonna jaoks parima teenuse välja töötamine ning jätkuvate arengusuundade planeerimine. Toimuvad partnerite kohtumised, partnerite poolt korraldatavate sündmuste kajastamine ja vastastikku partnerite MoNo-tegevuste ristkülastamine, tulemuste tutvustamine laiemale huviliste ringile (sh Eesti ANK liimeketele), uute MoNo-arendajate kaasamine, partnerite MoNo-rakendajate supervisioon ja/või kovisioonid, ühise veebikeskkonna loomine info vahetamiseks, edulugude kajastamiseks ning hajaasustusega piirkondade MoNo arengu toetamine. Töötatakse välja võrgustiku jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik tegevuskava ning lepitakse kokku selle eelluviimise eest vastutajad. Algatatakse uusi projekte võrgustiku toimimise ja MoNo teenuse kvaliteetse arengu tagamiseks. 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
KÜSK toetas projekti MoNoKov summas 14 998,60 eurot
Lisainfo: Heli Erik, heli.erik2005@gmail.com, 524 5309

Alammenüü