Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > Murdepunkt  

Murdepunkt  


MTÜ Noored Toredate Mõtetega  on partneriks MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida
rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne
kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja   Teadusministeerium,
  Justiitsministeerium   ja Sotsiaalministeerium. Programmi
rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks
Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo     programmi     kodulehelt    www.entk.ee/riskilapsedjanoored/
    ja     Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta:
http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt