Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > NTM arenguhüpe   

NTM arenguhüpe   


01.04.2014 - 31.03.2015 viib MTÜ NTM ellu Sotsiaalministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti "Toredate mõtetega noored - aktiivsed kodanikud", mis keskendub ühingu tegevusvõimekuse suurendamisele. 

Projekti Toredate Mõtetega noored - aktiivsed kodanikud peamine eesmärk on suurendada ühingu suutlikkust tegutseda noorsootöö valdkonnas arvestades avalikke ja noorte huvisid ning soodustada kodanikuaktiivsust. Pakkuda noortele võimalust enda arvamuse avaldamiseks ja vabatahtlikuks tööks ning arendavateks tegevusteks läbi huvitegevuse osalemise.
Organisatsiooni elujõulise töökorralduse parandamise ja efektiivsuse suurendamiseks oleme püstitanud järgmised tegevuseesmärgid: 
  • korrastada struktuur, tagada meeskonna toimimine; 
  • töötada välja teenuspaketid; 
  • luua aktiivsete noorte ja vabatahtlike võrgustik; 
  • tõhustada koostööd partneritega; 
  • uuendada arengukava; 
  • muuta tegevused nähtavamaks; 
  • sõlmida kokkulepped jätkusuutlikkuse ja rahastuse tagamiseks.
Eesmärkide saavutamiseks toimuvad järgmised tegevused:
- arenguvisiooni loomine
- ümarlauad koostööpartneritega
- kevadsuvised tegevused Tartu vallas
- arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2015-2016 koostamine
- huvitegevusplaani ja teavituskava väljatöötamine
- mobiilse noorsootöö ehk MoNo rakendamine, riskinoorte ja vabatahtlike kaasamine
- huvitegevusplaani koostamine ja elluviimine
- teenuspakettide väljatüütamine ja rakendamine
- uute projektiideede algatamine

Projekt sai toetuse KÜSK arenguhüppe taotlusvooru raames summas 9 976,40 eurot

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Alammenüü