Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > Organisatsiooni tutvustus

Organisatsiooni tutvustus

MTÜ Noored Toredate Mõtetega on noorsootöö organisatsioon, mis alustas oma tegevust aastal 2002. Ühingu eesmärgiks on lastele ja noortele arendavateks tegevusteks tingimuste loomine läbi avatud noorsootöö meetodi, mobiilse noorsootöö aga ka huvitegevusega tegelemise võimaldamine ning erinevate ürituste, väljasõitude ja projektitegevuste korraldamine. Toetame noortealgatusi ja erinevate noorteprojektide kirjutamist ning elluviimist. Algusaastatel toimus tihe koostöö Tartus Anne Noortekeskusega, mis on olnud tegevuspaigaks pea kümne aasta jooksul. 

Meie noorte huvitavast ja põnevast algatuses "Tartu Noorteportaal" on edasi arenenud Tartu Noorteraadio ja noorte TV. Lisaks huviringide tööle oleme noori kaastaes korraldatanud mitmesuguseid sündmusi. Koos Anne noortekeskusega on korraldatud mitmeid aastaid koolinoorte moekonkurssi MOEKE ja noorte amatöörfilmifestivali NAFF. 2006. aastal pandi alus noorte filmistuudiole. Meie videoringi noortealgatusest on väljakasvanud organisatsioon Kinoonud.

Ühing on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige ja teeb aktiivset koostööd nii katuseorganisatsiooni kui teiste noortekeskustega. Tänu MoNo-Bussi soetamisele on tegevused suundunud rohkem ka linnast välja ning MTÜ NTM olulisteks koostööpartneriteks on kujunenud Tartu vald ja Luunja vald.

MTÜ jätkab ka tulevikus tööd noortele huvipakkuvate hobiringide tegevuste korraldamise ja noorteprojektide toetamisega. Seega on ühingu peamine tegevussuund jätkuvalt laste ja noorte vaba aja arendav sisustamine ja noorte omaalgatuste toetamine.


MTÜ Noored Toredate Mõtetega eetikakoodeks

MTÜ Noored Toredate Mõtetega väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekülgsust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb alati heatahtlikul partnerlusel ja vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmena lähtub MTÜ Noored Toredate Mõtetega Eesti ANK eetikakoodeksist.


Asukoht ja kontakt

Tähe 3, Tartu  (Aeg-Ruum)

Tegevjuht Heli Erik

GSM 524 5309

e-mail ntm@ntm.ee


Huviringid toimuvad:

Aeg-Ruumis Tähe 3 ja Anne Noortekeskuses Uus 56 (elektroonika)

Mobiilse noorsootöö teenust osutab:

Mo-No buss  (Tartumaal)


MTÜ Noored Toredate Mõtetega registriaadress on

Suur-Kaar 57

Tartu 50406

Registrikood: 80165885

PIC code (ERASMUS +): 947780114  

Arvelduskontod:

EE173300334411140005 (Danske Bank)

EE592200221022861307 (Swedbank)


MTÜ Noored Toredate Mõtetega juhatuse liikmed on

Piret Eit

Ehtel Taevere

Juhatuse liikmete töötasu - juhatuse liikmeks olemine on vabatahtlik töö ja juhatuse liikmed palka ei saa (juhatuse liikme tasu on 0,- eurot ).   


MTÜ Noored Toredate Mõtetega põhikiri 2014

MTÜ Noored Toredate Mõtetega aastaaruanne 2015

MTÜ Noored Toredate Mõtetega aastaaruanne 2014

MTÜ Noored Toredate Mõtetega aastaaruanne 2013

MTÜ Noored Toredate Mõtetega aastaaruanne 2012

MTÜ Noored Toredate Mõtetega aastaaruanne 2011