Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > YUP

YUP


ehk "Youth participation - from small steps to big achievements".

01.02.2015 - 29.02.2016 viis MTÜ NTM ellu ERASMUS + programmi raames rahastatud strateegilise koostöö projekti "Youth participation - from small steps to big achievements"

Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust kaasamismeetoditest selleks, et aktiveerida noorte osalemist otsustusprotsessides.
Projekti tulemusena on projektis osalenud noorteliidrid teadlikumad noorte kaasamise võimalustest ning omavad teadmisi ja oskusi käsitletud meetodite rakendamiseks. Projekti alaeesmärkideks on:
- Tuua kokku 25 noorteliidrit, kes on huvitatud noorte kaasatuse tõstmisest oma piirkonnas
- Defineerida ja leida ühine arusaam noorte kaasatuse mõistest
- Õppida ja praktiseerida 5 noorte kaasamise meetodit
- Praktikate ja kogemuste jagamine osalejate isiklikest meetodite kasutuskogemustest lähtuvalt
- Tõsta noorte kaasatust läbi partnerpiirkondades projekti raames läbiviidavate sündmuste
- Luua juhendmaterjal meetoditest noorte kaasamiseks kohalikul tasandil 

Projekti näol on tegu pikaajalisema koostööga, mille eesmärgiks on üldisemalt tõsta noorte kaasatust otsustusprotsessidesse. Nagu ütleb ka projekti pealkiri, soovime alustada väikestest sammudest, et jõuda suuremate saavutusteni. Me usume, et projekti tulemusena kokku pandav juhendist saab oluline ja kasulik materjal, mida saavad kasutada noorte kaasamiseks nii organisatsioonid kui ka lihtsalt noorteliidrid.
Lisaks peame uuenduslikuks ka noorte kaasamispraktikate jagamist piirideüleselt. Sünergias tekivad uued ideed ja esialgu "vanast" kaasamismeetodist võib meie projekti ja koostöö käigus sündida midagi uut ja geniaalset.

Projekti partneriteks on noorteorganisatsioonid Poolast, Tšehhist, Ungarist ja Makedooniast.

Reedel, 26. veebruaril 2015. aastal toimus Roiu Noortekeskuses "Youth participation-from small steps to big achievements"  projekti üks lõputegevustest, kus räägiti projekti käigus toimunust ning tutvustati ka valminud käsiraamatut. Käsiraamatu said kõik soovijad ka omale koju kaasa ning lubati tulevikus kindlasti ka sealseid meetodeid kasutada!


Fotod: Mariliis Maremäe

Käsiraamat tõlgiti kõigi osalevate riikide keelde ning jagati sealsetele projektis osalenutele välja. Eestikeelne käsiraamat on hetkel veel tõlkimises, kuid vaatamiseks ja allalaadimiseks kõigile noorsootöötajatele pakume käsiraamatu inglisekeelset versiooni.

Tutvu "Noorte kaasamise käsiraamat - väikestest sammudest suurte tulemustenieestikeelse käsiraamatuga ja lae alla see SIIT.

Tutvu "Youth participation - from small steps to big achievements" inglisekeelse käsiraamatuga ja lae alla see SIIT.

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist!